Siirry suoraan sisältöön

Mikä on Ethereum? Tietopaketti aloittelevalle sijoittajalle

Mikä on Ethereum? Tietopaketti aloittelevalle sijoittajalle

Ethereum on kiistatta yksi tunnetuimmista kryptovaluutoista, mutta silti sen uraauurtava teknologia ja kaikki käyttötarkoitukset ovat jääneet monelta kuluttajalta ymmärtämättä. Koska tälläkin hetkellä moni suomalainen pohtii Ethereumiin ja muihin kryptovaluuttoihin sijoittamista, on tämän sivun loppuun asti lukemisesta varmasti monelle hyötyä.

Kryptovaluuttoihin liittyy paljon terminologiaa, joka karkottaa jo monen kuluttajan tiehensä. Lohkoketjut, NFT, decentralized, kryptografia ja avoin lähdekoodi ovat esimerkkejä sanoista, joihin törmää heti perehtyessään kryptovaluuttoihin. Termejä on kuitenkin otettava yksi kerrallaan haltuun, jos haluaa ymmärtää syvällisemmin sen, miten Ethereum toimii.

Ethereum ja Ether

Ethereum (ETH) on Bitcoinin jälkeen maailman toiseksi arvokkain kryptovaluutta. Sen arkkitehtuuri eroaa merkittävästi Bitcoinista, siinä kun bitcoinin ensisijainen tarkoitus on varallisuuden varastointi, Ethereumin tavoitteena on toimia alustana hajautetuille sovelluksille (dapp).

Bitcoinia on mahdollista louhia, kunnes 21 miljoonan Bitcoinin maksimiraja tulee vastaan. Sen sijaan Ethereum louhinta loppui syyskuussa 2022. Louhimisesta luopumista oltiin kerrottu etukäteen ja sitä oltiin suunniteltu jo seitsemän vuoden ajan, joten Ethereumin kurssiin louhimisen loppuminen ei juurikaan vaikuttanut.

Vitalik Buterin ja Gavin Wood perustivat lohkoketjuun perustuvan Ethereumin vuonna 2015. Vitalik Buterininin näkemyksen mukaan kryptovaluutta-ala tarvitsi uuden sovellusalustan. Hän halusi paitsi laajentaa Bitcoinia myös nähdä sen muuna kuin pelkkänä digitaalisena valuuttana. Tätä varten hän loi Ethereumin, joka järjesti menestyksekkään joukkorahoituskierroksen keräten noin 20 miljoonaa dollaria.

Ethereumin kryptovaluutta on Ether ja usein nämä menevät keskenään sekaisin. Ethereum on käytännössä koko ekosysteemi, ja Etherillä maksetaan muun muassa transaktioista ja älykkäiden sopimusten käytöstä Ethereum-alustalla. Vaikka Ethereumin alkuperäinen rahoituskierros ja lanseeraus saivat jonkin verran huomiota kryptovaluuttamaailmassa, vasta DAO-projekti vuonna 2016 teki Ethereumista erittäin tunnetun.

Ekosysteemi hajautetuille sovelluksille

Bitcoin, maailman tunnetuin kryptovaluutta, on ensimmäisen sukupolven kryptovaluutta. Bitcoinin sekä lukuisat muut vuosina 2009–2014 kehitetyt kryptovaluutat tehtiin toimimaan digitaalisena vaihdonvälineenä ja arvon säilyttäjänä.

Ethereum on toisen sukupolven kryptovaluutta, joka on paljon muutakin kuin pelkkää rahaa. Se on hajautettujen sovellusten eli dappien käyttöjärjestelmä. Ekosysteemi ja älysopimusalusta ovat kaksi kuvaavaa termiä Ethereumille ja sitä voidaan pitää myös samanlaisena käyttöjärjestelmänä, kuin Android ja iOS.

Nykyään on olemassa lukuisia muita tunnettuja haastajia samalla alalla. Solana, Binance sekä Cardano ovat vain muutamia kilpailevia älysopimusalustoja, joita on nykyään olemassa. Jokainen näistä sisältää omia ominaisuuksiaan, mutta tavoite on samanlainen. Luoda sovelluskehittäjille alusta, jolla he voivat rakentaa hajautettuja sovelluksia ekosysteemiä hyödyntäen.

Monta käyttötarkoitusta

Ethereumilla voidaan luoda erilaisia sovelluksia, jotka perustuvat älykkäiden sopimusten konseptiin. Näitä kutsutaan yleisesti siis dappeiksi tai dApps-sovelluksiksi. Ethereumiin nivoutuu paljon myös käsite DeFi (decentralized finance), joka tarkoittaa hajautettua rahoitusalaa. Se on käytännössä vastakohta keskitetylle rahoitusalalle.

Hajauttamisen kannattajat pitävät Ethereumin teknologiaa parempana vaihtoehtona perinteisille instituutioille, koska kehittäjät voivat luoda sen avulla johtajattomia organisaatioita.

Ethereumin alustaa on mahdollista hyödyntää myös tietojen tallentamisessa sekä hajautettujen sovellusten suorittamisessa. Sen sijaan, että ohjelmistot sijoitettaisiin esimerkiksi Amazonin hallinnoimalle palvelimelle, jossa yksi yritys hallitsee tietoja, yksityishenkilöillä on mahdollisuus isännöidä sovelluksia Ethereumin lohkoketjussa. Käyttäjät voivat siis hallita tietojaan haluamallaan tavalla sen sijaan, että keskushallinto rajoittaisi sitä.

Älykkäät sopimukset ovat kiistatta yksi Ethereumin kulmakivistä. Käytännössä tulevaisuudessa hyvin todennäköisesti kaikenlaiset sopimukset tullaan solmimaan älykkäillä sopimuksilla. Tämä lisää sopimisen turvallisuutta ja luotettavuutta, kun sopimukset on hyväksytty muutoin, kuin helposti väärennettävällä allekirjoituksella.

Onko Ethereumin käyttö anonyymiä?

Tähän on vaikea vastata yhdellä virkkeellä. Useinhan esimerkiksi internetissä kryptovaluuttojen käyttämistä kehutaan anonyymiksi. Vaikka tämä pitää jossain määrin paikkansa, Ethereumin ja muiden kryptovaluuttojen käyttäminen täysin anonyymisti ei ole nykyään niin yksinkertaista kuin miltä se annetaan kuulostaa. Esimerkiksi luotetuimmat kryptovaluuttapörssit vaativat sinulta kuvallisen henkilöllisyystodistuksen, jotta rahanpesun tai muun laittoman toiminnan todennäköisyys pienenee.

Yleisellä tasolla voidaan siis sanoa, ettei kryptovaluuttojen käyttäminen ole niin anonyymiä, kuin luullaan. Vaikka käyttäisit kaikkia käytössä olevia turvatoimia, digitaalinen jalanjälkesi voi silti paljastaa sinut, varsinkin kun lohkoketjuun tallennetaan pysyvästi tapahtumasi. Siitäkin huolimatta, että et olisi antanut nimeäsi, osoitettasi tai muita henkilökohtaisia tietoja, metatiedot ja muut asiayhteyteen liittyvät tiedot voivat paljastaa henkilöllisyytesi.

Ethereum Virtual Machine

Ethereum-verkkoa pyörittävä Ethereum-virtuaalikone (Ethereum Virtual Machine, EVM) on Turing-täydellinen sovellus, joka mahdollistaa minkä tahansa ohjelman suorittamisen siinä. Kuka tahansa voi kehittää lohkoketjuohjelmia EVM:n avulla ohjelmointikielestä riippumatta, kunhan hänellä on riittävästi aikaa ja muistia. EVM:n avulla kehittäjät voivat rakentaa lohkoketjusovelluksia nopeammin ja tehokkaammin kuin koskaan aiemmin.

EVM on tärkeää, koska sen avulla kehittäjät voivat luoda monipuolisia hajautettuja sovelluksia, joita mikään yksittäinen taho ei hallitse. Tämä on ristiriidassa perinteisten sovellusten kanssa, joita yksi organisaatio tai yksittäinen henkilö hallitsee keskitetysti.

EVM on tärkeä myös siksi, että sen avulla kehittäjät voivat luoda sovelluksia, joita kuka tahansa voi käyttää sijainnista tai tietokonetyypistä riippumatta. EVM on siis suunniteltu alustariippumattomaksi.

Ethereumin edut

Internetin hajauttaminen lohkoketjujen ja Ethereumin myötä saattaa olla yksi seuraavista merkittävistä teknologisista kehityskuluista. Kuka tahansa voi milloin tahansa osallistua hajautettuun järjestelmään sen ylläpitämiseksi ja parantamiseksi. Toisaalta järjestelmästä voi myös poistua milloin tahansa, järjestelmän jatkaessa toimintaansa.

Hajautettujen järjestelmien keskeisenä etuna on se, että yksi taho, kuten hallitus, ei voi sensuroida niitä. Lohkoketjuteknologia on tällä hetkellä paras tapa rakentaa monen osapuolen vuorovaikutusta ilman keskitettyä valvontaa. Ethereum-verkko on hajautettu järjestelmä, joka hallitsee omia sopimuksiaan. Käyttäjä voi siis olla varma, että kaikki Ethereum-älysopimukseen syötetyt koodit toteutetaan tarkoituksenmukaisesti ilman muiden ihmisten, yritysten tai valtioiden valvonnan riskiä.

Tämän vuoksi Ethereumilla voikin dokumentoida sopimuksia, kehittää hajautettuja autonomisia organisaatioita (seuraavassa kappaleessa lisää), tai vaikka järjestää poliittisia vaaliäänestyksiä. Käyttötarkoituksia keksitään vuosi vuodelta lisää.

Hajautettu autonominen organisaatio, DAO

DAO (Decentralized Autonomous Organization) on yksi usein Ethereumin kanssa yhdessä vastaantuleva termi. Käytännössä DAO, eli hajautettu itsenäinen organisaatio, on organisaatio, jota johtaa tietokoneohjelma eikä ihminen. Ohjelma on suunniteltu noudattamaan tiettyjä sääntöjä, jotka on kirjoitettu koodiin.

DAO voidaan luoda mihin tahansa tarkoitukseen, yrityksen johtamisesta maan hallinnointiin. Vain mielikuvitus on rajana. DAO:ta verrataan usein yhtiöön, mutta siinä on joitakin keskeisiä eroja.

Ensinnäkin DAO:lla ei ole fyysistä sijaintia. Se on olemassa pelkästään koodina Ethereumin lohkoketjussa. Toiseksi DAO:lla ei ole työntekijöitä. Sen sijaan sitä johtaa tietokoneohjelma, joka noudattaa koodiinsa kirjoitettuja sääntöjä. DAO:ta ei myöskään omista mikään yksittäinen henkilö tai organisaatio. Sen sijaan sen omistavat ihmiset, joilla on sen tokeneita.

Yhteenveto

Tässä artikkelissa olemme käsitelleet Ethereumia, sen virtuaalikonetta, sen etuja ja hajautettuja itsenäisiä organisaatioita. Toivottavasti tämä on antanut sinulle paremman käsityksen Ethereumista ja sen mahdollisuuksista tulevaisuudessa.

Tärkeintä Ethereumista on muistaa, että se on hajautettu alusta, jolla käytetään älykkäitä sopimuksia: sovelluksia, jotka toimivat täsmälleen ohjelmoidusti ilman petoksen tai kolmannen osapuolen puuttumisen mahdollisuutta.

Tärkeää on myös osata erottaa Ether ja Ethereum toisistaan ja ymmärtää, ettei kryptovaluuttojen käyttäminen ole aina anonyymiä. Tulevaisuudessa Ethereumia tullaan varmasti hyödyntämään lisää esimerkiksi sopimusten solmimisessa ja äänestysten järjestämisessä.