Siirry suoraan sisältöön

Cardano

Cardano on varsin poikkeava platform eli ohjelmointialusta. Se on hyvin samantyyppinen kuin Ethereum, mutta sitä on kehitetty toisenlaisella tavalla kuin sen esikuvaa. Cardanon perustaja on matemaatikko ja hän oli aikanaan perustamassa Ethereumia, mutta huomasi jo silloin sen puutteet ja siksi halusi tehdä oman projektin, jossa kyseiset ongelmat oli ratkottu.

Cardano

Mikä Cardano on?

Cardano on alusta eli platform tai oma ekosysteeminsä, jonka päälle on mahdollisuus rakentaa sovelluksia älysopimuksilla. Kun sen kehitys alkoi, se eteni todella hitaasti ja sitä testattiin paljon, ennen kuin se julkaistiin. Hoskinson, joka sen perusti, halusi akateemisen taustansa vuoksi testata kaiken mahdollisimman hyvin. Lohkoketjuteknologia on monitasoinen ja siitä tehtiin tutkimusta useita vuosia ennen sen koodin kirjoittamisen aloittamista.

Cardanon rahake on nimeltään ADA ja sen arvo on vaihdellut 0,02 dollarista jopa 2 dollariin asti. Vaikka markkinoita on pitkään hallinneet Bitcoin ja Ethereum, on ADA noussut niiden takaa hyvin varteenotettavaksi valuutaksi. Kun Cardanoa alettiin suunnitella, siitä haluttiin mahdollisimman turvallinen alusta ja lisäksi sellainen, jota voidaan käyttää kaikissa mahdollisissa rahoituspalveluissa, myös niissä, joissa mukana ovat sääntelyviranomaiset. Ideana oli tehdä maksupalveluista mahdollisimman nopeita ja luotettavia.

Minkä ongelman Cardano ratkaisee?

Jo pitkään on puhuttu, että älysopimuksissa on tulevaisuutta. Siksi Cardano pyrkii ratkaisemaan niihin liittyviä ongelmia. Se ensinnäkin haluaa parantaa turvallisuutta ja siksi sillä on käytössä Ouroboroksen konsensusprotokolla. Se pystyy hyödyntämään kryptografiaa ja samalla tarjoaa eheyttä, mitä ei vielä ole muilla alustoilla tehty.

Sillä on parempi skaalautuvuus sekä suorituskyky verrattuna esimerkiksi Etherumiin. Jos Ethereum pystyy prosessoimaan vain 15 siirtoa per sekunti, on Cardanon saavutus samassa ajassa huomattavasti parempi eli 257 siirtoa. Se pyrkii yhä edelleen nopeuttamaan siirtojaan.

Tärkeintä on kuitenkin energiatehokkuus. Ouroboroksella on PoS -mekanismi ja kautta energiatehokkuus on aivan toista luokkaa kuin muiden PoS -protokollien tai PoW -protokollaan, joka on käytössä Bitcoinilla, todellisella energiasyöpöllä.

Tärkeä tavoite on myös se, että Cardano pyrkii luomaan verkoston tai linkin, jolla mikä tahansa rahake voi toimia yhteen. Se olisi suora polku tehokkaampaan ja saumattomampaan arvonsiirtoon, mitä tapahtuu lohkoketjujen välillä.

Miten Cardano toimii?

Cardanon tärkein idea on se, että se on skaalautuva sekä toimii yhteen muiden ekosysteemien kanssa paremmin kuin mikään muu. Se haluaa antaa vastineen Ethereumille, jonka transaktiot ovat hitaammat, energiatehokkuus alempi sekä sen kulut ovat myös kasvaneet.

Konsensusalgoritmi Ouroboroksesta on todettu, että se on todistetusti turvallinen, mutta koska sitä on kehitetty hyvin akateemisesti ja hitaasti, sitä myös arvostetaan. Sen huonoja puolia onkin vain se, että kehitys on tapahtunut liian hitaasti.

Cardanoa on rakennettu kaikkiaan viidessä eri vaiheessa ja sillä tavoitellaan toimivaa alustaa, jolle voi rakentaa toimivia sovelluksia. Aluksi rakennettiin perusta, jonka jälkeen siihen lisättiin hajautettavuus sekä myöhemmin älysopimukset. Seuraava vaihe on skaalautuvuus ja viimeinen vaihe on johtajuus. Tämän vaiheen jälkeen sijoittajilla on mahdollisuus ohjailla tulevaisuuden näkymiä.

Sovelluksia on rakennettu jonkin verran ja niistä voi erikseen mainita identiteetin varmentamisen, jota voi käyttää eri palveluiden saamisessa. Esimerkiksi, jos haluaa avata pankkitilin, voi varmentaa henkilöllisyytensä. Toinen hyvä sovellus on tuotantoketjun seuranta, jolla pystyy seuraamaan tuotetta sen eri vaiheissa.

ADAn kurssikehitys

Cardanon token on siis ADA ja vaikka kryptovaluuttojen arvot ovat heitelleet huomattavasti, on se kyennyt pitämään arvonsa suhteellisen hyvin. Arvo on kehittynyt sitä mukaa, kun Cardanon projekti on edennyt. Luotettavuus on myöskin tarkoittanut sitä, että kurssi on noussut kuudenneksi suurimmaksi kaikista kryptovaluutoista vuoden 2021 aikana.

Kurssia nosti myös se, että Grayscale, joka on keskittynyt digitaalisten valuuttojen sijoittamiseen, ilmoitti ottavansa sen listoilleen. Tälle listalle pääsevät vain luotetut valuutat. Myös älysopimusten liittäminen ekosysteemiin, nosti arvoa jonkin verran.

Kun Etherumin kehitys on jumittunut, myös se on antanut Cardanolle lisää sijoittajia. Vaikka Cardanon kehittäminen on hidasta, kaikki julkaistut osat ovat tullessaan toimivia ja luotettavia. Roadmap, joka sille on tehnyt, tekee siitä luotettavan ja kaikki tulevat kehityskohteet ovat kiinnostavia, jolloin kiinnostus sitä kohtaan pysyy edelleen. Kaikki tämä vaikuttaa sen kurssikehitykseen.

Cardanon steikkaus

Cardano ei ole louhittavaa kryptovaluuttaa ja siksi sen järjestelmä toimii hyvin tehokkaasti verrattuna PoW -metodiin, jossa sähköä kuluu paljon enemmän. Cardanon osalta käyttäjät panttaavat valuuttaa siksi, että verkon toiminta pysyy ylläpidettynä.

Myös lohkoketjun ylläpidosta maksetaan palkkioita kuten louhimisestakin, mutta palkkiot staging projektissa ovat noin 5-8 prosenttia. Se saattaa kuulosta pieneltä verrattuna moneen muuhun, mutta se perustuu siihen, että pienempi prosentti on realiteetti ja se toimii paremmin pitkällä tähtäimellä. Cardano kestääkin siksi aikaa ja houkuttaa tekemään sijoituksia.

Jos verkon ylläpitoon pantanneella henkilöllä on panttauksena huomattava määrä ADAa, on hyvinkin varmaa, että tällainen henkilö pääsee validoimaan lohkoketjun toimintaa. Toimeksianto pitää sisällään transaktioiden validointia, uusien lohkojen sekä tekemisen että liittämisen lohkoketjuun. Panttaajien on myös mahdollista tehdä isompia ryhmiä, jolloin palkkiot tietysti pienenevät, mutta silloin lohkon saaminen on varmempaa.

Cardanon hyvät ja huonot puolet

Kuten kaikissa muissakin virtuaalivaluutoissa, on myös ADAssa hyvät ja huonot puolensa. Niitä painottamalla itsellesi sopivalla tavalla, voit arvioida, onko ADA kiinnostava ja kannattaako siihen sijoittaa.

Hyvät puolet

Taustalla on hyvä kehitystiimi ja kehitystyössä käytetään paljon vertaisarviointia. Se tarkoittaa käytännössä sitä, että monet asiantuntijat ovat käyneet projektin läpi. Myös bugeihin voidaan puuttua testausvaiheessa. Akateemisesta taustatuesta on hyötyä, vaikka se hidastaa projektin kehittymistä.

Lohkoketju on monitasoinen ja skaalautuva, joten sen yhdellä tasolla on laskenta ja toisella transaktiot. Tämä takaa sille nopeat transaktiot sekä skaalautuminen on loputonta. Tällaisessa tilanteessa kehitys ei vaikuta maksuihin eikä transaktioihin.

Teknologia on kolmannen sukupolven, joten sitä pidetään luotettavampana. Myös PoS on turvallinen varmennustapa ja hyvin hajautettu järjestelmä on turvallinen. Se tarjoaa myös digitaalisen identiteetin turvallisesti, jos kansalaisella ei ole pankkia. Tässä on suuri potentiaali myös Afrikan maissa.

Yritykset ovat yhä kiinnostuneempia päästystä Cardanon lohkoketjuun ja lisäksi siellä voi pitää myös muita tokeneita tai kryptovaluuttoja ilman koodia tai älysopimuksia.

Huonot puolet

Cardano on yhä edelleen kehitysvaiheessa, joten joku toinen varteenotettava kilpailija voi mennä nopeammalla kehityksellään ohi. Yhteistyö ei ole enää ainutkertaista, joten muut ovat tulossa samalle viivalle.

Äänestysjärjestelmän kehittäminen jakaa mielipiteitä ja toisten mielestä se sisältää liikaa riskejä. Välttämättä sijoittajat eivät ole teknisesti niin kouliintuneita, että saattavat äänestää huonoja vaihtoehtoja.

Synkronointi muiden lohkoketjujen kanssa voi nousta ongelmaksi, koska Cardanon oma lohkoketju on hyvin uniikki.

Suurin osa ADAsta on pantattu ylläpitoon, joten valuutta ei liiku samalla tavoin. Siksi sen hinta ei myöskään ole noussut. Lisäksi Hoskinsonin sanotaan olevat hyvin ristiriitainen persoona sekä hänellä on hyvin egoistinen tapa kommunikoida.

Historia lyhyesti

Cardanoa alettiin kehittää vuonna 2015, jolloin Hoskinson perusti IOHK:n yhdessä Jeremy Woodsin kanssa. Tämä yritys vastaa projektin kehityksestä. Tämän jälkeen natiivitoken syntyi vuonna 2017, mutta sijoittajat kiinnostuivat siitä vasta vuonna 2020. Silloin saatiin Shelley -päivitys ja aloitettiin myös steikkaus. Pooleja on jo yli 3000 ja ADAsta on siellä kiinni yli 70 prosenttia.

Syksyllä 2021 tuli Alonzo hard fork ja siinä yhteydessä tulvat älysopimukset käyttöön. Kaikki on tapahtunut suhteellisen hitaasti, mutta toimivuus on ollut täydellistä alusta asti.