Siirry suoraan sisältöön
Home » Mikä on Litecoin?

Mikä on Litecoin?

Rahan ja talouden historiassa viimeisin merkittävä luku on oikeutetusti omistettu kryptovaluutoille. Virtuaalivaluutat, niihin sijoittaminen sekä niiden louhiminen ja kauppaaminen on mullistanut viimeisinä vuosina käsityksemme rahan tulevaisuudesta. Kryptovaluuttojen määrä ja arvo kasvaa jatkuvasti. Yhä useampi tavallinen suomalainen sijoittaja laittaa rahansa kiinni perinteisempien sijoituskohteiden sijaan kryptovaluuttoihin, minkä lisäksi kryptovaluutat vetoavat kuluttajiin, joita sijoittaminen ei ole aikaisemmin juuri kiinnostanut.

Kryptovaluuttojen maine on muuttunut sijoittajien ja kuluttajien silmissä huomattavasti paremmaksi niiden yleistymisen myötä. Monet kuluttajat ovat kuitenkin yhä skeptisiä virtuaalivaluuttojen suhteen, mikä on ymmärrettävää, sillä ne ovat täysin ennen näkemätön ilmiö rahatalouden ja teknologisen kehityksen aloilla. Kryptovaluutoista luotetuimmat ovat yleisesti vanhimmat ja tunnetuimmat valuutat, jotka ovat jo vakiinnuttaneet asemansa digitaalisen talouden kentällä. Yksi näistä vanhoista ja luotetuista valuutoista on Litecoin. Miksi kaikkien kryptovaluuttoihin sijoittavien ja niistä kiinnostuneiden tulisi tuntea Litecoin? Mitä ominaisuuksia ja mahdollisuuksia kyseisellä kryptovaluutalla oikein on?

Millainen kryptovaluutta on kyseessä?

Kuten aiemmin tuli ilmi, Litecoin on yksi vanhimmista ja suosituimmista kryptovaluutoista. Se näki päivänvalon jo vuonna 2011, ja näiltä ajoilta on myös peräisin sen symboli sekä lyhenne LTC.

Muiden kryptovaluuttojen tavoin Litecoinin kurssin arvonvaihtelu, eli volatiliteetti on suurta. Kurssien suuri vaihtelu vuosien varrella on kuitenkin kertonut lähinnä kryptovaluuttojen yhteiskunnallisen aseman sekä statuksen muutoksesta. Kun kryptovaluutat ensin syntyivät, niihin suhtauduttiin lähinnä vitsinä, kun taas viimeisen vuosikymmenen aikana suhtautuminen on muuttunut täysin päinvastaiseksi.

Monia markkinoilla esiintyviä kryptovaluuttoja käytetään nykyisin lähinnä sijoituskohteina, sillä niiden arvo ja suosio ovat nousseet niin nopeasti, että niistä on tullut kankeita valuuttoja itse vaihdannan välineenä käyttämiseen. Litecoinin tavoitteena on olla nopeampi ja ketterämpi vaihtoehto, jolla on tulevaisuudessa asema arkisen rahatalouden käyttökelpoisena valuuttana.

Litecoinin turvallisuus

Monilla kuluttajilla ja potentiaalisilla sijoittajilla on ollut suuria huolia ja epäilyksiä kryptovaluuttojen turvallisuudesta. Vaikka huolet ja epäilykset ovat olleet paikoitellen tarpeettomia, niitä on helppo ymmärtää koska ennen kryptovaluuttoja rahamarkkinat ja -talous olivat perinteisten taloudellisten ja valtiollisten instituutioiden, kuten keskuspankkien, kontrolloimia.

Litecoinin toimintamekanismi perustuu niin kutsuttuun vertaisverkkoon. Tällaisia valuuttoja kutsutaan vertaisverkon englanninkielisen nimen mukaan P2P eli ”peer to peer” -valuutoiksi.

P2P-verkolla on joitakin etuja tietoturvallisuuden saralla perinteisiin palvelinkeskeisiin verkkoihin verrattuna. P2P-järjestelmä perustuu verkon käyttäjien väliseen yhteyteen. Sen sijaan, että kyseisellä verkolla olisi yksi keskuspalvelin, jota kaikki käyttäjät kuormittavat ja jolle kaikki tieto on tallennettu, P2P-verkossa kaikki käyttäjät toimivat myös palvelimina, joille muut käyttäjät yhdistyvät. Tämän vuoksi kaikki tieto verkossa on samanaikaisesti monina kopioina, jonka johdosta dataa on vaikeampi manipuloida, kontrolloida tai varastaa.

Vertaisverkon eli P2P:n toinen etu on resurssien tehokkaampi kohdentaminen. Koska kaikki käyttäjät toimivat sekä palvelimina että verkon käyttäjinä, kaikkien verkkoon yhdistyneiden käyttäjien laskentateho, kaista sekä tallennustila ovat yhteisessä käytössä. Tämän takia verkon nopeus ja tehokkuus kasvavat sen myötä, kun siihen liittyy uusia käyttäjiä. Perinteisten palvelinkeskeisten verkkojen kanssa tilanne on täysin päinvastainen.

Viimeisimmät Litecoinin turvallisuuteen ja yksityisyyteen liittyvät kehitysaskeleet on otettu MimbleWimble -teknologian avulla. Tämän avulla Litecoinilla tehtyjen ostojen ja muidenkin valuutan siirtojen tiedot olisi paremmin suojattu itse transaktion ulkopuolisilta tahoilta. Monet kryptovaluutat eivät ole suojattu tällä tavalla, sillä lohkoketjut joihin valuutat perustuvat ovat monimutkaisia ja vaikea tiivistää suojattavan kokoisiksi yksiköiksi. Litecoinin kohdalla tämä kuitenkin on mahdollista, sillä sen algoritmit ja rakenne ovat kevyempiä kuin monien vastaavien valuuttojen rakenteet.

Litecoinin louhinta

Uusia Litecoineja syntyy sijoittajien ja kuluttajien käyttöön samalla tavalla kuin kaikkia muitakin kryptovaluuttoja. Niitä louhitaan lohkoketjusta. Tämä tapahtuu laittamalla tietokone ratkomaan lohkoketjun osia, joiden ratkettua tietokoneelle talletetaan Litecoinia.

Esimerkiksi Bitcoinien louhiminen kävi mahdottomaksi tavallisilla tietokoneilla, kun louhintaan alettiin käyttää ASIC-laitteita. Nämä tietokoneet on suunniteltu valuuttojen louhimiseen ja niiden teho on niin suurta, että tavalliset koneet eivät pärjää niille. Litecoineja louhittiin pitkään ilman ASIC-laitteita, sillä Litecoinin käyttämät suojausalgoritmit vaativat louhintaan sellaisia ominaisuuksia, joita ASIC-laitteilla ei ollut. Nykyisin tilanne on muuttunut, ja myös Litecoinia louhitaan ASIC:lla, mutta niiden kehitys ei ole vielä johtanut samaan pisteeseen kuin Bitcoinin kohdalla.

Litecoinin ostaminen ja käyttäminen

Mitä sitten pitäisi tehdä, jos Litecoinin louhiminen tuntuu liian työläältä tai on laitteiston puolesta mahdotonta, mutta kyseiseen valuuttaan oli mukava päästä käsiksi?

Litecoineja ostetaan samalla tavalla kuin muitakin kryptovaluuttoja. Sitä on mahdollista ostaa useimmista kaupankäyntialustoilta, sijoituspalveluista ja kryptovaluuttoihin keskittyneistä pörsseistä.

Vaikka kryptovaluuttojen käyttö sijoitustoiminnan ulkopuolella on vielä vähäistä, Litecoinin tavoitteena on olla sijoituskohteen sijaan ensisijaisesti maksuvälinen. Tulevaisuudessa sen visioidaankin olevan käypä valuutta niin yksityishenkilöiden kuin yritystenkin välisessä kaupankäynnissä. Tämä vaatii kuitenkin kryptovaluutoilta lisää normalisoitumista tavallisten kuluttajien keskuudessa, sekä uusia käyttäjiä ja sijoittajia, jotka ovat valmiita sitoutumaan kryptovaluuttoihin.

Litecoiniin sijoittaminen ja sen säilyttäminen turvallisesti

Moni kiinnostuu kryptovaluutoista ensisijaisesti niiden sijoitusmahdollisuuksien ja siitä saatavien potentiaalisten voittojen takia. Vaikka Litecoinista on tarkoitus kehittää ensisijaisesti maksuväline eikä sijoituskohde, se on myös potentiaalinen sijoituskohde.

Litecoinin arvo on muiden kryptovaluuttojen arvojen tavoin vaihdellut hurjasti koko sen olemassaolon ajan. Tämä ei tarkoita, että kyseessä olisi lähtökohtaisesti riskialtis tai epävakaa sijoituskohde. On täysin totta, että esimerkiksi rahastoihin sijoittaminen kryptovaluuttojen sijaan on vakaampi ja vähäriskisempi vaihtoehto, sillä niiden arvonmuutokset ovat helposti ennustettavissa. Kryptovaluuttojen arvon vaihtelu kertoo kuitenkin ennen kaikkea siitä, että kyseessä on uusi talouden ilmiö ja arvon säilyttämisen sekä vaihdannan väline. Se tosiasia, että kryptovaluuttojen arvo on noussut nopeassa ajassa käsittämättömän suureksi, tarkoittaa että sijoittajat ovat nähneet kryptovaluutoissa potentiaalia. Lisäksi alati digitalisoituva ja yhä enemmän internettiin siirtyvä yhteiskunta tulee olemaan tulevaisuudessa yhä avoimempi ja hyväksyvämpi kryptovaluuttoja kohtaan.

Jos olet päätynyt sijoittamaan Litecoiniin tai muihin kryptovaluuttoihin, ne tulee tallettaa joko onlinelompakkoon tai hardwarelompakkoon. Ensin mainitut ovat verkossa toimivia palveluita, joille on mahdollista tallettaa kryptovaluuttoja. Jälkimmäiset taas ovat konkreettisia tallennusvälineitä, kuten muistitikkuja ja kovalevyjä, jotka on suunniteltu kryptovaluuttojen säilömiseen.

Suomessa myös kryptovaluutoista saaduista voitoista on maksettava tuloveroa. Kryptovaluuttojen verotuksesta löytyy helposti tietoa verkosta, ja siihen kannattaakin perehtyä hyvissä ajoin, ettei verokarhu pääse yllättämään.

Litecoinin historia

Litecoin sai syntynsä vuonna 2011. Sen perustaja oli IT-veteraani Charlie Lee, jonka vision mukaan Litecoinista olisi tarkoitus kehittyä päivittäisten maksujen ja arkisten raha-asioiden hoitamiseen hyvin soveltuva ja helppokäyttöinen kryptovaluutta.

Litecoinin historia on kytköksissä kryptovaluutoista tunnetuimpaan eli Bitcoiniin. Nämä kaksi kryptovaluuttaa ovat peräisin samasta ohjelmistokoodista, mistä johtuen valuutoilla on paljon samankaltaisuuksia. Saman koodin käyttäminen on kuitenkin ollut alusta alkaen hyväksyttyä ja täysin sääntöjen mukaista, sillä molemmat kryptovaluutat perustuvat avoimeen lähdekoodiin.

Litecoinin kurssi on vuosien varrella noussut ja laskenut muiden kryptovaluuttojen tapaan varsin paljon. Korkeimmillaan kurssi kävin vuonna 2017. Tuolloin yhden Litecoinin arvo ylsi peräti 375 dollarin paremmalle puolelle. Alhaisimmillaan kurssi sen sijaan kävi paria vuotta aiemmin eli vuonna 2015, jolloin kurssi oli vain hieman yli yhden Yhdysvaltain dollarin.

Lopuksi

Litecoin voi tuntua vain yhdeltä kryptovaluutalta muiden joukossa. On totta, että hektisillä valuuttamarkkinoilla yhtä valuuttaa voi olla vaikea erottaa toisesta. Litecoin esiintyy kuitenkin edukseen sen toimivan digitaalisen infrastruktuurin ja vankan aseman vuoksi. Vaikka kryptovaluuttoihin sijoittaminen on aina riskialtista toimintaa, kuten kaikki muukin sijoittaminen, Litecoinia voi hyvällä omatunnolla kutsua yhdeksi markkinoiden kiinnostavimmista valuutoista.