Erilaiset virtuaalivaluutat tutuiksi

Virtuaalivaluutta

Mitä ovat virtuaalivaluutat, miten ne toimivat, ja mitä muuta sinun tulee tietää ennen niiden hankkimista.
Virtuaalivaluutta

Mitä on virtuaalivaluutta?

Virtuaalivaluutta on lyhyesti sanottuna digitaalista rahaa. Se perustuu lohkoketjuteknologiaan, eikä sillä ole lainkaan fyysistä muotoa. Se on myös pankkijärjestelmästä riippumatonta sekä sen arvo määräytyy täysin kysyntään ja tarjontaan perustuen. Virtuaalivaluutat ovat kehittyneet huimasti viime vuosikymmenen aikana ja varsinainen läpimurto tapahtui vuonna 2017.

Useampi virtuaalivaluutta on herättänyt mielenkiintoa monien täysin tavallisten ihmisten keskuudessa. Tunnetuimpia virtuaalivaluuttoja ovat bitcoin, ethereum, litecoin ja ripple. Tosin näiden valuuttojen syvin olemus on kaikesta huolimatta täysin tuntematon valtaosalle kansalaisista. Jokaisessa maassa on oma valuutta tai yhteinen kuten Euroopassa, niin miksi tällainen valuutta haluttiin edes kehittää? Sen taustalla oli idea rahasta, jota eivät sen enempää pankit kuin valtiotkaan hallitse. Keskeinen idea virtuaalivaluutan syntymisessä on ollut, että raha ei ole sidoksissa käyttäjän henkilötietoihin.

Virtuaalivaluuttojen rahaliikenteestä odotettiin turvallisempaa sekä suuntausta siihen, että se on entistä anonyymimpää. Vaikka valuutta toimiikin eri tavalla kuin raha, sitä voi tänä päivänä käyttää täysin samalla tavalla kuin perinteistä valuuttaa.

Virtuaalivaluutta

Tutustu myös

Lue lisää seuraavista aiheista

Virtuaalivaluutta

Miten virtuaalivaluutta syntyy?

Virtuaalivaluutta on vain digitaalista ja se syntyy louhimalla. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että louhimalla käsitellään valuuttasiirtoja ja sen lisäksi verkon toiminta on turvattava. Tämä onnistuu, kun hyödynnetään tietokoneen tai tietokoneiden laskentatehoa.

Mitä tuo edellä mainittu todellisuudessa tarkoittaa? Louhijat ovat yleensä vapaaehtoisia, tavallisia kansalaisia. He saavat louhinnasta palkakseen louhimaansa valuuttaa. Louhija antaa oman tietokoneensa resurssit siirtoverkon käyttöön. Koneella suoritetaan rahasiirtoja, jotka ovat muiden käyttäjien tekemiä sekä toisaalta myös varmennetaan jo aikaisemmin tapahtuneita siirtoja. Tätä verkkoa kutsutaan lohkoketjuksi. Käytännössä se on hajautettu kirjanpitotietokanta, johon kryptovaluutalla tehdyt rahansiirrot ovat tallentuneet. Valuutalle on myös keskeistä se, että sitä voi syntyä yleensä vain rajattu, ennalta määrätty määrä.

Suosituimpia virtuaalivaluuttoja ovat seuraavat valuutat:

Lohkoketjuteknologia

Lohkoketju on periaatteessa pelkästään yleisnimitys sähköisille tilikirjoille. Kryptovaluuttojen kohdalla se tarkoittaa sitä, että sähköinen kirjanpito on hajautettu ympäri maailmaa sijaitseville lukuisille palvelimille. Bitcoinin louhinta lisää lohkoihin uutta tietoa. Käytännössä se tarkoittaa, että tietokantaa ei pysty tuhoamaan, manipuloimaan eikä väärentämään. Siksi turvallisuustaso on vahva. Bitcoinin ostaminen on tehty helpoksi erilaisilla kaupankäyntialustoilla ja lisäksi kannattaa hankkia Bitcoin-lompakko säilyttämiseen.

Miten lohkoketjujen lohkoihin voi tietoa lisätä? Kun tieto lisätään lohkoon, se lukitaan tiivisteiden avulla. Koska tietoa ei voida muuttaa, on aina tehtävä uusi lohko, johon tiiviste sisältyy. Jos jonkin jo olemassa olevan lohkon sisältämää tietoa pitäisi muuttaa, pitäisi muuttaa myös siihen liittyvää tiivistettä. Silloin tiiviste ei olisi enää yhtenevä sitä edeltävän eli edellisen lohkon tiivisteen kanssa. Se myös tarkoittaa, että jokaista aiempaa lohkoa pitäisi muuttaa. Se on täysin mahdoton prosessi.

Millaisiin kategorioihin virtuaalivaluutta jaotellaan?

Virtuaalivaluutoilla voi olla erilaisia ominaisuuksia ja ne on jaoteltu eri kategorioihin. Virtuaalivaluutat, jotka kuuluvat valuuttakategoriaan, toimivat vaihdon välineenä sekä kuten nimikin sanoo, valuuttana. Ne ovat kryptokolikoita eikä niillä oikeastaan ole muita ominaisuuksia kuin olla kryptovaluutta. Bitcoin on juuri tällainen valuutta.

Toinen kategoria on platformit. Ne puolestaan eivät ole valuuttoja, vaan ekosysteemejä. Niillä on useimmiten oma kryptovaluutta. Tästä hyvä esimerkki on Ethereum, jonka valuutta on ether. Platformi on älysopimuksille tarkoitettu ohjelmointialusta tai käyttöjärjestelmä. Äsken mainittu Ethereum tarjoaakin sovelluskehittäjille sovellusten luomisen lisäksi mahdollisuuden luoda lisää täysin uusia valuuttoja. Platformin alla olevia valuuttoja kutsutaan puolestaan tokeneiksi. Tämä ekosysteemi on laaja kokonaisuus.

Äsken mainitut tokenit ovat hyvin vahvasti sidoksissa platformeihin. Nämä virtuaalivaluutat eroavat valuuttakategorian kryptoista siinä, että näillä ei ole lainkaan lohkoketjua. Tokenit rakennetaan suoraan platformin sisään. Ne voivat olla joko hallinto- tai hyödyke -pohjaisia. Niitä voidaan käyttää rajatusti platformin sisällä.

Virtuaalivaluutta
Blogi

Viimeisimmät artikkelit

Bitcoin
Kryptovaluutat

Uudet kryptovaluutat

Uudet kryptovaluutat ovat tulleet markkinoille. Lue uusista kryptovaluutoista täältä ja perehdy virtuaalivaluuttojen maailmaan.

Virtuaalivaluutta sijoittajille

Virtuaalivaluutta ja fork kuuluvat kiinteästi yhteen. Mitä ne ovat ja miksi sijoittamisesta kiinnostuneen pitää niistä tietää? Kaikki lohkoketjuteknologian tieto on tallennettu nodeille eli palvelimille, jotka ylläpitävät verkkoa. Nodet ovat välittäjiä, kun lohkoketjussa tapahtuu siirtoja. Ne viedään louhittavaksi ja tallennetaan lohkoketjuun. Forkit ovat tietynlaisia ohjelmistopäivityksiä, joilla voidaan tehdä muutoksia valuuttoihin esimerkiksi parantaa niiden turvallisuutta.

Forkeja voi olla kahta kategoriaa eli hard- tai soft forkit. Hard forkilla tehtävät muutokset ovat aina radikaaleja, joten uusi versio ei sovi enää vanhan lohkoketjun kanssa yhteen. Tästä syystä päivityksen jälkeen lohkoketju aina jakaantuu. Päivitys voidaan toteuttaa, jos siinä on nodeja mukana tietty määrä. Nämä toimenpiteet vaikuttavat valuutan kurssiin. Soft forkit ovat kevyitä päivityksiä, luonteeltaan vapaaehtoisia, joten se toimii aina uuden ja vanhan version kanssa täydellisesti. Tästä ei koskaan seuraa lohkoketjun jakaantumista. Softilla päivitetään kryptovaluutan ominaisuuksia.

Kryptovaluuttojen verotus ja kaupankäyntialustat

Virtuaalivaluutta on ollut Suomessa 1.1.2020 lähtien omaisuutta, joka on tuloveron alaista. On kuitenkin huomattava, että verotus realisoituu vasta, kun kryptovaluutta vaihdetaan johonkin toiseen valuuttaan, toiseen kryptovaluuttaan tai sitä käytetään hankintoihin. Kaikista näistä kannattaakin pitää huolellisesti kirjaa, koska niiden selvittäminen jälkikäteen on huomattavan hankalaa. Verokanta kryptovaluutoilla on sama kuin pääomaverotuksessa. On myös huomattava, että kryptovaluuttoja verotetaan FiFo-menetelmällä eli first in, first out.

Ennen kuin myyt tai ostat valuuttaa, sinun kannattaa muistaa, että sijoittaminen on oma riskisi. Virtuaalivaluutta on niin sanottu volatiili instrumentti eli epävakaa. Sitä ei ole reguloitu eli säännelty EU:n toimesta. Palveluntarjoajia on markkinoilla paljon, joten tarkkana pitää olla.

Alusta, jossa on tarjolla lähes kaikki markkinoiden virtuaalivaluutat, on hyvä vaihtoehto. Eri alustoja voi vertailla keskenään, koska niiden kuluissa on huomattavia eroja. Sijoittaminen tapahtuu omalla vastuulla, joten sinun on sijoittajana tarkkaan laskettava, kuinka suuren riskin voit ottaa eli paljonko voit sijoittaa. Tästäkin huolimatta sijoittaminen virtuaalivaluuttoihin on hyvin mielenkiintoista sekä toisinaan jopa jännittävää.